Bestyrelsen, vedtægter, referater
Nærvær omkring døende

Bliv medlem

Send en mail til mail@

naervaeromkringdoende.dk

og oplys

navn, adresse, tlf. og mail.


MobilePay 46183 eller bankoverførsel: reg nr 9070 konto nr 1629850100


Medlemskab koster

200,- kr. om året.


Foretrækker du at støtte via donation, er vi selvfølgelig også meget taknemmelige for det.


Se vedtægter og referater længere nede på siden.

 

Bestyrelsen

 

Ann Ostenfeld-Rosenthal

Djursland, formand

Døden og døende, respekten og nærværet omkring denne proces, har længe ligget mig på sinde. For en del år siden blev jeg mindfulness (MBSR) lærer, og mindfulness handler om nærvær og om at lindre lidelse. I den proces opstod der et ønske om at bruge mindfulness i forbindelse med pårørende og professionelle, der er med døende. For 4 år siden gik mit ældste barnebarn, Samuel, på 7 år bort. Denne dybt livstransformerende begivenhed var det, der satte skub i mit ønske om at gøre en forskel for døende og deres pårørende. At bidrage til at døden, på linje med fødslen, bliver respekteret som en betydningsfuld begivenhed i ethvert menneskes liv; til at menneskeligt nærvær bliver en del af alles dødsproces. Derfor tog jeg initiativ til denne forening.

Jeg er også antropolog og arbejder i øjeblikket som antropolog og mindfulness lærer på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Aarhus Kommune.


Hanne Bess Boelsbjerg

København, næstformand

Jeg er forsker på Interacting Minds Center, Aarhus Universitet, hvor jeg er tilknyttet et projekt, The Borderlands of Living. Jeg har tidligere forsket i tro blandt døende og har desuden beskæftiget mig med forskning i alternativ behandling. Jeg er levende optaget af den danske dødskultur, samt hvordan man bedst kan tilbyde eksistentiel, spirituel og religiøs omsorg i tiden op mod døden. 

 

Gitta Hansen

Djursland

Gennem mange år har vi været optaget af at kunne kurere alt, hvad vi måtte komme til at fejle - at undgå det ultimative - døden, som er blevet til en slags fiasko i vores rationelle samfund med produktionsmetoder for alting. Dette har efterladt mange til at dø alene bag en lukket dør. Mange giver udtryk for gerne at ville dø i egen rede, men ender alligevel på hospital, hvor tiden ikke er til omsorg i ordets egentligste betydning.  Døden og nærværet omkring den døende kan ikke ordnes med rationel tænkning, viden og effektivitet  - vi skal have maven og følelserne med, og det er både skræmmende og svært.

Med nærværet omkring den døende som omdrejningspunkt vil jeg gerne deltage i arbejdet og folde foreningen ud til det, den nu skal være.

Som hjemmesygeplejerske har jeg været tæt omkring døende i hjemmet, som pårørende har jeg været der, og som medmenneske i en alder af 56 år kommer nødvendigheden af nærvær omkring døden og døende oftere i spil.

I mit nuværende arbejde er jeg forretningsudvikler i et medicoteknisk firma. Min hverdag er på hospitaler i samarbejde med læger og sygeplejersker, som i den grad effektiviserer. Her har nærværet omkring den døende ikke politikernes første prioritet for hospitalernes arbejde. Derfor engagerer jeg mig her.

 

 

Camilla Dalgaard

Nordjylland

Mit navn er Camilla Dalgaard. Jeg er 43 år, bor ved Aalborg med min mand og mine 2 drenge på 3 og 5 år.

I mit erhverv som narkoselæge bliver jeg ofte konfronteret med døende og deres pårørende.

Jeg ønsker så inderligt at folk begynder at tale mere med sine nærmeste og måske egen læge om døden og på den måde bliver mere bevidste om at vi alle skal herfra engang.

Mens man er mentalt frisk er det vigtigt at tillkendegive sin holdning til hvor meget man ønsker at gå igennem for at holde fast i livet. Det liv som vi kender kan hurtigt ændres til et helt andet, hvor man bliver afhængig af andre menneskers hjælp.

Er det et værdigt og godt liv? Muligvis.

Det er kun det enkelte menneske der kan svare på det spørgsmål.

Det er en “gave” at give til sine nærmeste pårørende - at tale åbent om sine tanker og ønsker når det uundgåelige banker på døren.

Jeg vil gerne være med til at støtte op om at vi alle begynder at tale sammen om døden.

 

Helga Friis Thorstein

Nordjylland

Det døende menneske, den alvorlige syge patient på sygehuset, den ældre på plejehjemmet samt deres pårørende - alle har de været og er en stor del af mit arbejdsområde. Jeg har en stor interesse i lindring af både den fysiske og mentale, men også ind i mellem den åndelige smerte, af frustrationen og magtesløsheden, der er hos alle dem, der er berørte af at have døden tæt på. 

Jeg oplever, at der er et stort behov for at tale etik i plejen af den døende, og jeg ser et vigtigt arbejde med den forebyggende indsat, både ift. den døende selv, men også de pårørende og personalet. Der skal være tid, ro og nærvær til at værne om den døende og om de pårørende. Alle har retten til, at deres død bliver værdig og med nærvær. 

Jeg har selv oplevet at miste meget nære, elskede slægtninge, hvor min familie og jeg har følt os ensomme og magtesløse. Det ønsker jeg ikke andre skal opleve. Derfor har jeg et stort ønske om at være i dette forenings arbejde og kunne bidrage med min viden og mit engagement.

Jeg er MBSR lærer, pædagog, SOSU assistent, systemisk og narrativ terapeut.

 

Jane Koller

Nordjylland, kasserer

Jeg har forladt arbejdsmarked i en tidlig alder pga rygskade og kroniske smerter. Sorgen over det har gjort, at jeg  skulle finde mening med det liv, jeg har nu. Døden har jeg været nysgerrig på og har altid undret mig over, at den er så tabubelagt. Døden bliver nærværende for mig i de situationer, hvor jeg har oplevet mine egne smerter så stærke, at jeg ville ønske, at jeg døde. Det har gjort, at jeg på et eller andet sæt har måttet forholde mig til døden, sorgen og lidelsen.

Jeg er en del af vågetjenesten i det nordjyske. Jeg finder dette arbejde meget nærværende og er ydmyg over at få lov til at være sammen med den dødende til de sidste åndedrag. Igennem tjenesten har jeg oplevet, at det kan være meget svært at være med det liv, som er ved at rinde ud.

Jeg håber, at vi via foreningsarbejdet kan blive bedre til at understøtte den sidste tid, vi lever til det bedre. Ligeledes, hvordan efterladte kan leve videre med meningsløsheden, sorgen og tomheden.  Det vil jeg gerne bidrage til i foreningssammenhæng.

Jeg er pædagog og MBSR lærer.

 

Jenny Vijayarankan Husted

Ry

Jeg har valgt at engagere mig i foreningen, fordi jeg gerne vil være med til at afmystificere døden. Livet sker for os alle, og det gør døden også. Men vi mangler redskaber og sprog til at være med døden - både når vi selv, eller vores nærmeste, står overfor den, eller når vi som sundhedsprofessionelle bliver konfronteret med “den andens” død. For mig at se er det allervigtigste redskab nærværet - evnen til at være nærværende til stede.

 Jeg lavede i 2011-12 seks måneders antropologisk feltarbejde hos Zen Hospice Project i San Francsco, som er en af pionererne inden for dels den “gode dødsbevægelse” i USA, dels den amerikanske buddhistiske hospicetradition, hvor man har fokuseret på medfølelse, nærvær og rummelighed i dødsprocessen. Hos Zen Hospice studerede jeg, hvordan hospicefrivillige blev trænet i mindfulness (nærværende opmærksomhed), hvordan de praktiserede mindfulness i det frivillige arbejde på hospicet, og hvordan dette formede deres spirituelle praksisser og livssyn. I mit speciale skriver jeg om, hvordan mindfulness-praksisser skaber særlige tidsoplevelser, og på hvilke måder, det frivillige arbejde var meningsfuldt for de frivillige. Selv oplevede jeg, at dét at praktisere nærværende opmærksomhed på hospice var livsændrende - både for mit syn på livet og døden. Gennem foreningen her vil jeg gerne være med til at videregive mit syn på døden som en naturlig del af livet, der kan mødes med nærvær, rummelighed og accept.

 


Jade Mar Rolsted

København, suppleant 

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Nærvær omkring Døende:

2017-06-22-Vedtaegter-Foreningen-NaerværOmkringDoeende.pdf

 

Referater mv.

Stiftende generalforsamling:

2017-06-22-Stiftende-generalforsamling-referat.pdf

Formandens beretning for 2018:

Formandens-beretning-2018.pdf

 

 

© Foreningen NÆRVÆR OMKRING DØENDE 2017  ·  Kontakt foreningen på mail@naervaeromkringdoende.dk