Velkommen
Nærvær omkring døende

Bliv medlem

Send en mail til mail@

naervaeromkringdoende.dk

og oplys

navn, adresse, tlf. og mail.

 

MobilePay 46183 eller bankoverførsel: reg nr 9333 konto nr 0012606176

 

Medlemskab koster

200,- kr. om året.

 

Foretrækker du at støtte via donation, er vi selvfølgelig også meget taknemmelige for det.

 

Indkaldelse til:

Generalforsamling for Foreningen Nærvær omkring Døende

Dato: 13. september kl. 17 – 20.

Sted: Møderum 2, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse/budget v. kassereren

5. Behandling af indkomne forslag – ingen

6. Fastsættelse af kontingent

7. Fremtidige arrangementer

9. Valg af formand – ingen på valg

10. Valg af næstformand – ingen på valg

11. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer – et medlem vælges

12. Valg af to suppleanter. På valg 2

13. Valg af revisor 


14. Evt.

 

'Nærværets betydning

i dødsprocessen' gentages i efteråret 2018 på Fyn. Oplysning om tid og sted kommer snart.

 

 

 

 

Siderne er under opbygning :-)

© Foreningen NÆRVÆR OMKRING DØENDE 2017 · Kontakt foreningen på mail@naervaeromkringdoende.dk